Gastblog: Klare Taal

Door: E.M. Offringa 29-4-2019

Categorieën
:
Blogs,

Er is geen eenduidige definitie van wat een PMO’er is. In veel blogs wordt het begrip PMO’er omschreven als de persoon die er op de achtergrond voor zorgt dat het project draait. De ‘smeerolie’ las ik in een blog (vond ik mooi gevonden). De volgende omschrijving wordt ook vaak genoemd: de PMO’er is het onzichtbare, onderscheidende karakter met een breed scala aan vakkennis.

Door de spin in het web te zijn, en vaak ook de bewaker van de voortgang van het project, neemt de projectmanagement ondersteuner een belangrijke positie in voor het behalen van gestelde korte- en lange termijndoelen. Een uitermate belangrijke rol waarin met verschillende partijen snel geschakeld moet worden, met ieder hun eigen wensen en belangen. Duidelijk communiceren en met de vele verschillende actoren dezelfde taal spreken, is van groot belang voor het met elkaar “levellen”. Het belang van taal binnen PMO wil ik graag benadrukken.

Dezelfde taal spreken
Kennis hebben en op de juiste wijze gebruik maken van de tools uit de verschillende PMO-methodieken zoals: Scrum, Agile en Lean, dragen bij aan het kwalitatief en succesvol uitvoeren en afronden van projecten. Echter, de keuze van het inzetten van de juiste tools kan pas als de projectformulering en het projecttraject helder is. Als PMO’er moet je dus niet alleen kennis hebben van de projectmanagement instrumenten/methodieken. Het spreken van dezelfde taal als de verschillende projectpartners, is minstens net zo belangrijk. Het vermogen om voor en tijdens het project (snel) onderling begrip te creëren, draagt bij aan de voortgang en het vertrouwen in het project. Taal: een essentiële kwaliteit die volgens mij (onterecht) onderschat en onderbelicht wordt.

Naast de talrijke functies die hem/haar zijn toebedeeld, vervult de PMO’er ook de rol van luisterend oor, (proces)versneller en bruggenbouwer voor (en tussen) de verschillende projectpartijen. Door het spreken van meerdere talen is de PMO’er de ‘smeerolie’ waardoor erop intersectoraal en/of interorganisationeel niveau efficiënter kan worden gewerkt, adequaat kan worden gehandeld en waardoor mogelijke wrijving wordt verminderd.

Taal is dus wat mij betreft een zeer belangrijke tool voor elke PMO’er. De kracht van dezelfde taal (kunnen) spreken, kan in het werkveld veel (extra) profijt opleveren. Maak hier gebruik van!

blog_image:article_buroc5_15565460295cc701ed21e65.jpg:end_blog_image

Deze blog is geschreven door Andhra. Werkzaam als Projectsecretaris bij de gemeenschappelijke regeling het Industrieschap "De Plaspoelpolder" (IPP) een samenwerkingsverband van de gemeenten Rijswijk en Den Haag.