Waarom Agile?

Door: Bob 3-6-2021

Categorieën
:
Blogs,

De PMO-termen en functies vliegen je om de oren. Agile, Scrum, Transformation agent, Lead, User-stories, Agile transformation, Large Scale Scrum (LeSS), Product owners, Scrum... Tsja en al deze termen en functies hebben een cruciale rol in het gehele plaatje. De functies horen bij een methodiek die er niet voor niks is. Als de Product Owner taken overneemt van de Scrum Master, want zo loopt dit nou eenmaal, kan je net zo goed stoppen. De slaagkans van implementatie is dat ze herhalend en stapsgewijs de ontwikkeling ondersteunen. Elk op zijn eigen vlak en met zijn eigen toegevoegde waarde binnen het gehele proces.

 

AGILE IS OOK GEWOON LEUK OM TE DOEN

Als je waarde wilt toevoegen aan het proces en het product, kan je dit het beste met Agile doen. Deze methode is gemakkelijk, snel, goed, effectief en ook gewoon best leuk. Ontdoe het wel van alle ruis en terminologie, want die marketing om het bijna als een overtuiging aan de man te brengen, is een hele vreemde en vreselijk achterhaald. Overigens is het een bijzondere keuze om een methodiek zo aan te prijzen, want de boodschap strookt niet met de inhoud. Dus laat het achterwege, dat maakt het veel tastbaarder.

IS HET NU WERKEN MET AGILE, WERKEN ALS AGILE, OF AGILE WERKEN?

De semantiek is niet van belang: De teamvorming wel. Forming, Norming, performing. Hoe beter het team ‘in het zadel’ zit, hoe beter de sprints worden gelopen en hoe beter het product en de samenwerking wordt. Win, win, win situatie. Door Agile te werken, is het realiseren van een mooi product onlosmakelijk verbonden met de samenwerking. Kleine zelfsturende teams is uitgangspunt, waarin moeiteloos gecommuniceerd en gehandeld wordt. De ervaring leert dat dit de stap is naar: de ruis eruit, korte, snelle, simpele processtappen en bouwen.

MICRO MANAGEN HOEFT HELEMAAL NIET MEER!

Benchmarking is belangrijk. Want de complexiteit ligt niet in het proces, maar in de uitvoering en ontwerp van de dienst of product.  Kijk maar hoe je zelfsturende teams kan organiseren; micro managen hoeft helemaal niet meer! De methodiek is even wennen, maar de ervaring leert: als je er eenmaal inzit, wil je niet meer terug. Sommige projecten hebben echt baat bij een ‘klassieke’ waterval aanpak, zoals beheer en onderhoud projecten. Maar bouw of realisatie projecten kan je beter Agile doen. Kijk maar eens naar een kanban, simpeler en transparanter kan het bijna niet. De workflow is op deze manier goed te volgen en te behappen. Ideaal! De complexiteit zit 'm in het maken van de producten waar gebruikers, gebruik van maken, de zogenoemde User-stories.

DE KRACHT VAN AGILE LIGT IN USER-STORIES

De User-stories zijn eigenlijk het allerbelangrijkste. Hier krijg je te horen wat werkt, wat niet werkt, wat de wensen zijn en waar het eindproduct aan moet voldoen. Hier ligt ook gelijk de kracht in Agile, ten opzichte van een waterval project. Door goed de User-stories te definiëren, kan je als gebruiker snel een product of dienst krijgen die voldoet aan de aanvankelijke wensen, waarop verder gebouwd kan worden. Je kan alvast vooruit! Dit zorgt voor draagvlak en eenduidigheid; we zijn ergens mee bezig wat nodig is, wat gewenst is. Dit is een wezenlijk verschil met een traditioneel waterval project wat minder flexibel is en waarop minder snel geanticipeerd kan worden. Inderdaad dit kan met scope wijzigingen, maar dan ga je al heel snel over de kaders tijd en geld heen en start je effectief een nieuw project.

SNEL BIJSTUREN

De interactie met je klant is een heel bijzonder aspect van Agile, maar ook een onderschat ‘selling point’. De contactmomenten in een traditioneler waterval project krijgen al snel de vorm van ‘rapporteren’ en ‘verantwoording’ afleggen, in een stuurgroep of plenair debat of panel. Zeker als er tijdsdruk of financiële druk ontstaat, kunnen deze contactmomenten snel erg onprettig worden. En niet te vergeten; éénrichtingsverkeer.

Bij Agile zie je veel meer dat de vraag gesteld wordt aan de klant. Dit is een dialoog en een totaal andere wijze van samenwerking. Veel meer de samenwerking opzoeken, de dialoog en schaven aan het product, met tussentijdse sprints en release momenten, die meer betrokkenheid en communicatie met zich meebrengt. Plus, we zijn door onze smartphones en apps, software en programma’s gewend, om steeds weer verrast te worden, met updates, wijzigingen, nieuwe look&feel, blijvende interactie. Upgrades zijn leuk toch?
Nou, dat is dus Agile en ik werk graag AGILE!

Geschreven door Bob, een enthousiaste doener.

 

Reacties

Door: Agile Werken 11-8-2023 14:38
Onderwerp:
Een heldere uiteenzetting waarom Agile zo waardevol is. De nadruk op flexibiliteit, klantwaarde en samenwerking bevestigt de moderne behoefte aan adaptieve projectaanpak. Dit artikel legt goed uit waarom Agile echt het verschil maakt.