Project Management Ondersteuner (36 uur)

Per direct

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever werkt in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Functie omschrijving

Werkzaamheden:
• Het leveren van inhoudelijk advies en ondersteuning in het kader van projecten.
• Adviseert de projectmanager over de opzet, inrichting en uitvoering van projecten.
• Draagt zorg voor de opzet en implementatie van een samenhangend geheel van richtlijnen, methoden en technieken op het terrein van projectbeheersing.
• Draagt zorg voor de operationele regie over alle lopende projecten en voor afstemming met alle betrokkenen.
• Neemt (als secretaris) deel aan projectgroep vergaderingen, geeft desgevraagd toelichtingen op (de adviezen) aan de orde zijnde onderwerpen, verzorgt de verslaglegging en de uitwerking van genomen besluiten.
• Verzorgt het uitzetten van afgesproken actiepunten en bewaakt de voortgang en de afhandeling hiervan.
• Verricht op verzoek gericht (inhoudelijk) onderzoek naar specifieke onderwerpen en brengt (mondelinge/schriftelijke) adviezen uit.
• Coördineert (deel-)rapportages tot integrale rapporten.
• Fungeert als aanspreek- en informatiepunt met betrekking tot projectaangelegenheden.
• Bewaakt de voortgang, beheert toegewezen budgetten en middelen, signaleert knel- en aandachtspunten en geeft adviezen ter zake (waaronder reallocatie).
• Verzorgt en stelt op management-/verantwoordingsrapportages.
• Vormt en voert de projectadministratie.
• Levert overige ondersteuning ten behoeve van projecten.
• Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten.
• Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten.

Functie eisen

• Ervaring in het ondersteunen van projecten.
• Ervaring met grote, complexe organisaties en met de organisatie van informatievoorziening bij deze organisaties (meerdere jaren ervaring in verschillende IT-projecten).
• Ervaring met projectmanagementmethodieken zoals Prince2.
• Ervaring met projectmanagement- en planning tools.

Verplichte kennis:
• Beschikt over relevante certificering binnen het vakgebied.
• Kennis van relevante beheermethodieken (zoals BiSL, ASL, ITIL enzovoort).

Kennis voorkeur:
• Kennis van Release Management Proces.

Competenties:
• Klantgerichtheid
• Analyserend vermogen
• Overtuigingskracht
• Besluitvaardigheid
• Samenbindend Leiderschap
• Resultaatgerichtheid

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om 36 uur in de week. Een project voor een jaar met een startdatum van 2 januari 2019.

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

07-12-2018

Contactpersoon

Martijn Lakerveld
persoonlijk
Martijn Lakerveld
Mobiel: (06) 5708 2333
onze mensen

 

Privacy statement