Joyce

Joyce is een nieuwsgierige gangmaker, een aanpakker en teamspeler. Haar passie is om elke dag wat te leren.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Na via buro C5 bij verschillende organisaties te hebben gewerkt, is Joyce nu PMO-er bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Voor een tweetal grote ICT projecten is Joyce onder andere verantwoordelijk voor inkoop, financiën, planning, beheer risicolog, projectdossier, (maand-) rapportages en verdere ondersteuning en coördinatie binnen het projectteam. Daarnaast ondersteunt Joyce ook nog de afdeling Verblijf, Capaciteit en Detentieopvolging en is zij met name verantwoordelijk voor de Project Assurance. Verder pakt ze op wat nodig is en op haar pad komt. De diversiteit en het brede takenpakket maken deze opdracht voor haar meer dan interessant: “elke dag is anders”.

Ontwikkeling en C5

Joyce werkt sinds 2007 bij buro C5. Doordat ze bij verschillende opdrachtgevers (onder andere bij Schiphol) in verschillende rollen heeft kunnen werken, is Joyce van meerwaarde voor haar opdrachtgevers. Zo heeft ze kunnen bijdragen aan het verbeteren van procedures op basis van haar ervaring bij andere organisaties. buro C5 heeft dit voor haar mogelijk gemaakt door mee te denken in passende opdrachten en het aanbieden van verschillende trainingen en opleidingen. Ze is er dan ook trots op dat ze bij buro C5 de mogelijkheid heeft gekregen om van projectassistent door te groeien naar projectcoördinator en PMO-er in grote programma’s.

“Elke dag is anders, dat maakt deze opdracht interessant”

 

Privacy statement