Dirk

Dirk heeft een passie voor het helpen van mensen. Met zijn rust en resultaatgerichtheid ontzorgt hij iedere opdrachtgever.

Van Rijkswaterstaat naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Dirk heeft aan het project ENSIA gewerkt bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties tot zomer 2018. Op verzoek van de VNG is dit project opgezet om de gemeentelijke verantwoordingslasten over informatieveiligheid te verminderen. Het interbestuurlijke karakter van het project maakte het voor Dirk interessant. Er zijn veel partijen betrokken en er is veel dynamiek. Dirk vervulde de rol van secretaris. Zijn meerwaarde is het faciliteren van het project in brede zin en borgen dat de goede dingen worden gedaan door het maken van heldere afspraken. Hij was onder andere verantwoordelijk voor het vastleggen en najagen van acties en besluiten en draagt inhoudelijk bij aan beslisnotities, voortgangsrapportages en het projectplan.

Momenteel is Dirk werkzaam als Secretaris bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij levert ondersteuning op het dossier informatiebeveiliging binnen Directie Informatiesamenleving en Overheid.

Via buro C5

Van 2007 tot 2009 heeft Dirk gewerkt via buro C5. Toen het project niet meer bij hem paste is hij op zoek gegaan naar ander werk. Na verschillende opdrachten is Dirk in 2013 teruggekomen bij buro C5. De betrokkenheid en het meedenken vanuit buro C5 is voor Dirk een belangrijke reden geweest om zich weer bij buro C5 aan te sluiten. “buro C5 is kleinschalig met goede persoonlijke contacten: er wordt snel geschakeld”.


“buro C5 is kleinschalig met goede persoonlijke contacten: er wordt snel geschakeld”

 

Privacy statement