Dirk

Dirk heeft een passie voor het helpen van mensen. Met zijn rust en resultaatgerichtheid ontzorgt hij iedere opdrachtgever.

Veel partijen

Dirk werkt aan het project ENSIA bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Op verzoek van de VNG is dit project opgezet om de gemeentelijke verantwoordingslasten over informatieveiligheid te verminderen. Het interbestuurlijke karakter van het project maakt het voor Dirk interessant. Er zijn veel partijen betrokken en er is veel dynamiek. Dirk vervult de rol van secretaris. Zijn meerwaarde is het faciliteren van het project in brede zin en borgen dat de goede dingen worden gedaan door het maken van heldere afspraken. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het vastleggen en najagen van acties en besluiten en draagt inhoudelijk bij aan beslisnotities, voortgangsrapportages en het projectplan.

Via buro C5

Van 2007 tot 2009 heeft Dirk gewerkt via buro C5. Toen het project niet meer bij hem paste is hij op zoek gegaan naar ander werk. Na verschillende opdrachten is Dirk in 2013 teruggekomen bij buro C5. De betrokkenheid en het meedenken vanuit buro C5 is voor Dirk een belangrijke reden geweest om zich weer bij buro C5 aan te sluiten. “buro C5 is kleinschalig met goede persoonlijke contacten: er wordt snel geschakeld”.


“buro C5 is kleinschalig met goede persoonlijke contacten: er wordt snel geschakeld”

 

Privacy statement