Lieke

Lieke is een teamspeler, een verbinder binnen een team. Ze zoekt naar samenwerking met inspirerende mensen en wil steeds blijven leren. Ze is een PMO-er met ambitie en werkt graag voor organisaties met een maatschappelijk belang.

Handelsregister

Eind 2016 is Lieke via buro C5 bij de Kamer van Koophandel aan de slag gegaan in een programma met een zware ICT component. Onderdeel van het programma is ook een organisatie verandertraject. Met dit programma wordt de ICT omgeving vernieuwd en worden verschillende systemen geïntegreerd tot één systeem. Het programma is net gestart. Daarom is het helpen inrichten van het programma, met bijvoorbeeld een MS project online omgeving en het organiseren van trainingen, onderdeel van haar werkzaamheden. Daarnaast werkt ze mee aan het maken van formats en het schrijven van plannen. Het is voor Lieke een interessant programma, omdat het de hele organisatie betreft. Lieke staat in haar kracht daar waar beleid en praktijk elkaar raken, op het snijvlak van politiek-bestuurlijke belangen en het bereiken van strategische doelen.

Werken bij buro C5

In haar opdracht wordt gewerkt met MSP, en Agile/SCRUM methodes. Hiervoor heeft Lieke aan buro C5 een training gevraagd. Hierop werd meteen actie genomen door buro C5 en kon ze mee doen aan een training. buro C5 geeft haar het gevoel vertrouwen in haar en de samenwerking te hebben en dat vindt zij heel prettig.


“Hier kan ik werken op het snijvlak van politiek-bestuurlijk belangen en het realiseren van strategische doelen”

 

Privacy statement