Coordinator Projectenbureau Informatiehuishouding

Functie omschrijving

Taken:

 • De dagelijkse leiding voeren over- en overzicht houden op de diverse projecten van het programma (zo’n 5-10 onderling samenhangende projecten). Het betreft hier vooralsnog de problematiek van de archiefachterstanden en beperkende bepalingen, selecteren, bewerken en bewaren, het archiveren van email en werken in een DMS. Voor het hele programma kan het aantal projecten naar verwachting oplopen tot het dubbele;
 • Het projectenbureau inrichten en de projecten opzetten en voortgang bewaken en monitoren, alsmede realistische ramingen van geld, capaciteit en looptijd opstellen. Inkaart brengen risico's en de consequenties daarvan en werkt alternatieven c.q. beheersmaatregelen uit;
 • Vanuit de expertise van informatiehuishouding ideeën inbrengen in het team en bij de diverse organisatie-onderdelen en innovaties aanjagen en doorvoeren;
 • Ondersteuning van de programmamanager op proces en inhoudelijk gebied;
 • Optreden als aanspreekpunt voor projectbeheersing en consistente verwerking van (financiële en inhoudelijke) informatie rondom projectenvoortgang / realisatie project doelstellingen, in de programma-hoofdlijnen-rapportages;
 • Projectinformatie juist en tijdig verwerken in systemen;
 • Opzetten en onderhouden van het netwerk binnen de eigen organisatie en extern.

Functie eisen

Werkervaring:

 • Werkervaring op het vakinhoudelijk terrein van de informatiehuishouding, bijvoorbeeld op het terrein van de archiefachterstanden en beperkende bepalingen en selecteren, bewerken en bewaren en de archiefwet
 • Werkervaring in projectbeheersing en coördinatie/managen van diverse projecten
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten binnen de Rijksoverheid
 • Werkervaring binnen Rijksonderdelen
 • Werken in een ‘high-profile’ project- of programmaomgeving
 • Vanaf het jaar 2000 minimaal 10 jaar ervaring in het managen van projecten binnen de Rijksoverheid
 • In 2016-2017 ervaring opgedaan op het terrein van informatiehuishouding/archiveringsproblematiek binnen de Rijksoverheid

Opleiding:

 • Afgeronde HBO/WO opleiding in de richting van Organisatie en Advies, Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Informatie-huishouding
 • Trainingen of aantoonbare werkervaring en affiniteit met informatiehuishouding en (monitorings)-voorziening en/of innovatie
 • Afgeronde trainingen/opleidingen op het gebied van project(beheersing)

Competenties:

 • In staat zelfstandig te werken en initiatiefrijk
 • Omgevingsbewust
 • Aansturen individuele projectleiders/trekkers
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht
 • Analytisch
 • Creatief en innovatief
 • Communicatieve vaardigheden
 • Plannen en organiseren

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een opdracht voor minimaal 24 uur per week tot 31-12-2020 met optie op verlenging

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

20.03.2018

Contactpersoon

Ingmar van der Valk

persoonlijk
Ingmar van der Valk
Mobiel: (06) 8127 0464
onze mensen

 

Privacy statement