Medewerker Support/PMO (36 uur)

Functie omschrijving

Projectmanagement ondersteuning voor een ICT Programma:

• Af/behandelen en afstemmen proces van inkoop en inhuurbestelaanvragen
• Behandelen en beheren van resources en middelen
o Adviserende rol naar de programmamanager oplossingen aandragen ten aanzien van de capaciteitsplanning en inzet van resources
o Onboarding nieuwe medewerkers; van indienst tot uitdienst, urenregistratie, aanreiken van templates/sjablonen, processen en procedures
• Ondersteunen van de communicatieadviseur, projectcontroller
• Ondersteuning kwaliteitsmanagementproces
• Aanspreekpunt voor stuurgroepen (intern, extern) en klankboard: de vergaderingen voorbereiden; verzamelen, verspreiden en archivering van vergaderstukken, verslaglegging, bewaking besluiten en actiepunten, risico& issuelogs, signaleren en actie ondernemen richting betrokkenen, zodat besluiten genomen kunnen worden aan de hand van de geleverde stukken
• Het inrichten van een projectenomgeving en documentmanagement, verantwoordelijk voor een actueel programma archief.

• Plannen:
o Ondersteuning bij ontwikkeling programma/project chart.
o Ondersteuning bij ontwikkeling KanBan-bord
o Projectplanning bewaking

• Communicatie:
o Organiseren van programma bijeenkomsten, demo's, workshops en kennissessies en evenementen
o Presentatie en dashboard ontwikkelen

• Financiële programmasturing:
o Inregelen EBS, passend bij gewenste financiële inzichten
o voorbereiding en opstellen van forecast en actuals
o bewaking van programmabegroting en -uitnutting
o Initiëren en implementeren van verbetervoorstellen op het gebied van cost control

• Advisering:
o Knelpunten, afhankelijkheden en risico’s signaleren
o Advisering over keuze projectmanagement methode
o Advisering over samenhang/integraliteit tussen deelprojecten binnen programma
o Advisering over samenhang met externe invloeden

• Indien meerdere PMO-ers: Coördineren activiteiten van de verschillende PMO-ers
• Mede-auteur van bijv projectplan en/of PID en/of projectbrief en/of PBS en/of WBS.

Functie eisen

Eisen
- HBO werk- en denkniveau
- 3 jaar werkervaring als PMO'er

Competenties
- Plannen en organiseren
- Analyseren
- Samenwerken
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
- Werkervaring bij de (rijks)overheid

Kennis
- Resourcemanagement
- Ervaring met werken in Oracle EBS ERP-pakket
- Ervaring met MS Office applicaties (Word, Excel, Outlook en MS Project)

Opleiding / Certificaat
- IPMA-D
- Agile/Scrum Foundation
- Prince II Foundation

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een opdracht voor 36 uur per week voor de duur van 1 jaar met optie op verlenging.

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

12.02.2019

Contactpersoon

Ingmar van der Valk

persoonlijk
Ingmar van der Valk
Mobiel: (06) 8127 0464
onze mensen

 

Privacy statement