Programmasecretaris (32-36 uur)

Nieuw

Bedrijfsprofiel

Wij zijn PMO Lead, het netwerk voor PMO & projectmanagementadvies, gevestigd in het hartje van Utrecht. Met meer dan 15 jaar ervaring in ‘de projectenwereld’, kunnen wij als geen ander meedenken met zowel de kandidaat als met de opdrachtgever. De mensen op de juiste plek zetten, want bij PMO Lead draait het om mensen, persoonlijke aandacht staat bij ons voorop. Wij vinden het belangrijk om te investeren in de groei en kwaliteit van onze professionals, daarom organiseren wij regelmatig bijeenkomsten, kennissessies en groepstrainingen. Onze filosofie is simpel: kwaliteit duurt het langst.

Onze opdrachtgever is een overheidsinstelling

Functie omschrijving

Sinds eind 2015 werken de organisaties in de strafrechtketen structureel samen aan de verbetering van de prestaties van de keten. De Directie bevordert deze samenwerking, landelijk en lokaal. De directie richt zich op de partners in de strafrechtketen en de keten als geheel, handelt altijd vanuit ketenbelang en is daarmee van en voor de keten.

In november 2020 heeft de strafrechtketen een gezamenlijk actieplan opgesteld. Dit plan is een antwoord van de keten op een doorlichting, die eerder door een adviesbureau is uitgevoerd en afgerond in 2020 en waarin een aantal aanbevelingen naar voren is gebracht ter versterking van de samenwerking in de strafrechtketen.

Het Actieplan Strafrechtketen schetst op hoofdlijnen hoe de komende jaren een extra impuls zal worden gegeven aan versnelling van doorlooptijden en daarmee ook het terugdringen van voorraden. Bij het opstellen van het Actieplan is aangesloten bij wat in de operatie al gebeurt en gekeken naar verbeteringen die op korte termijn kunnen worden geïmplementeerd en die zichtbaar effect hebben voor slachtoffers, verdachten en de samenleving. Naast het betekenisvol afdoen van zaken, ligt de focus op versnelling van doorlooptijden en het terugdringen van de voorraden in het gehele proces via de inzet van (super)snelrecht op veelvoorkomende criminaliteit en bepaalde vormen van high impact crimes.

Er is een Realisatieteam Actieplan samengesteld uit vertegenwoordigers uit de strafrechtketen en ondersteund vanuit de Directie Strafrechtketen, dat samen verantwoordelijk is voor de realisatie van het Actieplan. Aanleiding voor de opdracht is de vraag om ondersteuning van dit team bij de uitvoering van verschillende actielijnen binnen het Actieplan en de inbreng van programmatische en projectmatige methodieken om daarmee de gezamenlijke aanpak verder te brengen en de voortgang te bevorderen. De opdracht ziet dus op het inbrengen van (advies over de inzet van) helpende project- en programmamanagementmethodieken en op de administratieve/programmatische ondersteuning van het Realisatieteam.
De looptijd voor dit traject is tot eind 2022.

Als programmasecretaris ben je verantwoordelijk voor:

 • Bewaken van de projectmatige aanpak binnen de realisatie van het Actieplan;
 • Inbrengen van programma-/projectmanagement methodiek en inrichten en beheren van de nodige programmama-/projectmanagementinstrumenten (o.a. planning en voortgangsmonitoring);
 • Creëren en bewaken van overzicht op de voortgang van verschillende actielijnen en ondersteunen van het Realisatieteam Actieplan bij de uitvoering van de verschillende actielijnen in het Actieplan, inclusief het zorgen voor een adequate informatievoorziening en voortgangsrapportage aan de opdrachtgever en stakeholders;
 • Het (inhoudelijk) voorbereiden van vergaderingen, versturen agenda en stukken voor onder andere de realisatieteam-vergaderingen, zorgen voor passende verslaglegging, actief bewaken voortgang uitgezette acties; eigen acties benoemen en uitvoeren;
 • Het opstellen en bijstellen van een planning voor de realisatie van het Actieplan en het in de gaten houden van deadlines;
 • Het organiseren, plannen en voorbereiden van gesprekken in de verschillende arrondissementen/regio’s over de realisatie van het Actieplan;
 • Het bewaken van afstemming en contact met betrokken organisatieonderdelen en stakeholders (bijhouden van stakeholdersoverzicht);
 • In samenwerking met communicatieadviseur uitwerken van communicatiestrategie en communicatiemiddelen;
 • Dit doe je in nauwe samenwerking met de voorzitter van het RT en coördinator/verantwoordelijk adviseur bij DSK. Daarnaast ga je uiteraard veel samenwerken met betrokken partners in de strafrechtketen.

Functie eisen

 • Je hebt minimaal hbo-niveau.
 • Je hebt (meerdere jaren) ervaring met het werken in projecten en/of programma’s.
 • Je hebt ervaring in soortgelijke functies en je hebt goede computervaardigheden.
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Je bent een doener die goed kan plannen en organiseren en snel kan schakelen.
 • Je bent resultaatgericht en hebt een externe oriëntatie.
 • Je kunt goed samenwerken en netwerken.
 • Je kunt goed en snel een oordeel vormen en hebt overtuigingskracht.
 • Je hebt een goed analyserend vermogen en werkt accuraat.
 • Je bent organisatiesensitief en flexibel.
 • Ervaring in de strafrechtketen is een pre.

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

11.02.2022

Contactpersoon

Roger Vikdazir

persoonlijk
Roger Vikdazir
Mobiel: (06) 1469 6352
onze mensen

 

Privacy statement