Projectsecretaris (20 uur)

Per direct

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven.

Functie omschrijving

Doel van de opdracht
- Fungeren als ‘spin in het web’ en sparring partner voor teamleden;
- Bieden van voorbereiding, inhoudelijke en administratieve ondersteuning ten behoeve van diverse ketenoverleggen (regiegroep, partneroverleg, auditcomittee en gebruikersoverleg) en werkoverleg team;
- Organiseren van diverse bijeenkomsten en opleidingsdagen, zorg dragen voor de notulen en de opvolging van gemaakte afspraken;
- Procesverantwoordelijk voor het beheer van administratie van coördinatoren.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
- Ondersteunen bij de uitvoering en het bewaken van planning, processen en beheerproducten;
- Signaleren, aankaarten en oppakken van verbeterpunten t.a.v. werkprocessen;
- Maken van afspraken met collega’s over het uitvoeren, ontwikkelen en beheren van project- en teamprocessen, vergadertools & templates en gebruik van Sharepoint;
- Organiseren van overleggen (en notuleren daarvan) en bijeenkomsten;
- Vertalen inhoudelijke discussies, besluiten en gestelde vragen naar concrete acties voor het team (in afstemming en waar mogelijk zelfstandig);
- Voorbereiden en bijdragen aan rapportages.

Functie eisen

Kennis- en ervaringsvereisten
- MBO+/HBO denk- en werkniveau;
- Ervaring (tenminste drie jaar) met het ondersteunen van projectteams en managers;
- In staat om inhoud te vertalen naar actiepunten en deze, eventueel met behulp van of in overleg met teamleden, te vertalen naar een aanpak, planning etc;
- Ruime ervaring met het MS office pakket en daarbinnen veel ervaring met het werken met Excel;
- Aantoonbare ervaring met het organiseren van bijeenkomsten voor meer dan 20 personen uit verschillende organisaties;
- Ruime ervaring met het notuleren van complexe inhoudelijke bijeenkomsten en kan deze vertalen naar gedragen beslispunten en acties;
- Ervaring met de gemeentelijke organisatie en bedrijfsvoering;
- Kennis van informatiebeveiliging en verantwoording

Arbeidsvoorwaarden

Betreft een functie voor 20 uur per week van 1 januari tot en met maart 2019 met optie op verlenging. Totale duur is 36 maanden.

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

27.11.2018

Contactpersoon

Ingmar van der Valk

persoonlijk
Ingmar van der Valk
Mobiel: (06) 8127 0464
onze mensen

 

Privacy statement