Projectsecretaris voor 16 tot 20 uur

Nieuw

Functie omschrijving

Het programma wordt onder hoge tijdsdruk uitgevoerd, daarnaast moeten de projecten binnen budget worden uitgevoerd. De projectsecretaris gaat als rechterhand functioneren van de projectmanager en de andere IPM rolhouders van het team.

De opdracht betreft fase 3A en vindt plaats van 1 juli 2018 t/m 31 december 2019. De begeleiding van de uitvoering (fase 3B) maakt optioneel onderdeel uit van de opdracht. Dit betreft de periode van 31 december 2019 t/m 1 juli 2021. De startdatum van fase 3B is onder voorbehoud. Wijzigingen in de planning kunnen een andere datum tot gevolg hebben.

Taken:

 • Ondersteunen bij het beheren van het projectplan voor de realisatiefase in samenspraak met de andere IPM rolhouders;
 • Organiseren overleggen, verslaglegging, onderhouden contacten binnen / buiten project;
 • Ondersteunen en mede organiseren van de totstandkoming van een volledig en kwalitatief goed opleverdossier ten behoeve van het programma Ontwikkelopgave N2000;
 • Het bijdragen aan het opstellen van voortgangsrapportages;
 • Bijhouden van de projectadministratie, bewaken van de kwaliteit en volledigheid hiervan en de daadwerkelijke budgetbewaking;
 • Het ondersteunen bij het planningsmanagement;
 • Het implementeren en verzorgen van risicomanagement;
 • Het ondersteunen van het omgevingsmanagement, o.a. m.b.t. klanteisen en -wensen, vergunningen en procedures, stakeholdermanagement, omgevingscommunicatie;
 • Bijdragen aan het technisch management, o.a. beoordeling van door derden op te stellen producten i.h.k.v. het definitief maken van ontwerpen en uitwerking tot uitvoeringsontwerpen.

Functie eisen

 • Afgeronde HBO opleiding;
 • Min. 2 jaar werkervaring als projectsecretaris of daarmee overeenkomende werkzaamheden in de periode 2010-2018;
 • Aantoonbare werkervaring met projectbeheersingswerkzaamheden als financieel-, plannings- en risicomanagement in de periode 2010-2018;
 • Is bekend en kan werken met de softwareprogramma MS-project;
 • Ervaring met vergelijkbare projecten en gevraagde werkzaamheden;
 • (technisch) inhoudelijke kennis, op hoofdlijnen, van vergelijkbare projecten;
 • Kennis van en ervaring met ruimtelijke/planologische procedures en vergunningen;
 • Initiatiefrijk;
 • Klantgericht;
 • Sterk in plannen en organiseren;
 • Co√∂peratief;
 • Proactief;
 • Flexibel.

Arbeidsvoorwaarden

16 tot 20 uur per week tot december 2019. Eventueel verlenging mogelijk voor vervolg van het project, hierin ook mogelijk urenaanpassing.

Locatie

Rijssen

Publicatiedatum

27.06.2018

Contactpersoon

Ingmar van der Valk

persoonlijk
Ingmar van der Valk
Mobiel: (06) 8127 0464
onze mensen

 

Privacy statement