Secretaris Energie opgave (32-36 uur)

Nieuw

Bedrijfsprofiel

Wij zijn buro C5 & PMO Lead, het netwerk voor PMO & projectmanagementadvies, gevestigd in het hartje van Utrecht. Met meer dan 15 jaar ervaring in ‘de projectenwereld’, kunnen wij als geen ander meedenken met zowel de kandidaat als met de opdrachtgever. De mensen op de juiste plek zetten, want bij PMO Lead draait het om mensen, persoonlijke aandacht staat bij ons voorop. Wij vinden het belangrijk om te investeren in de groei en kwaliteit van onze professionals, daarom organiseren wij regelmatig bijeenkomsten, kennissessies en groepstrainingen. Onze filosofie is simpel: kwaliteit duurt het langst.

Onze opdrachtgever is een overheidsinstelling

Bedrijfscultuur

De opdrachtgever betreft een grote uitvoeringsorganisatie. De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving. De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt - veelal projectmatig hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening.

Functie omschrijving

De opdrachtgever ondersteunt ministeries bij de praktische uitwerking van de energie-opgave/energiehoofdstructuur.
Het programma gaat over de ruimtelijke planning van de energie-infrastructuur met als tijdshorizon 2030 en 2050. Het programma wijst ruimtelijke ontwikkelrichtingen aan voor het systeem van opwek, transport, opslag en conversie (voor zover de onderdelen van nationaal belang zijn) van energie-infrastructuur.

Je werkt mee aan een van de grootste uitdagingen van de komende decennia: de klimaat- en energietransitie. Deze transitie zorgt voor grote ingrepen in onze leefomgeving. Die ingrepen moeten bovendien plaatsvinden in nauwe samenhang met andere grote opgaven zoals rond woningbouw, klimaatadaptatie en stikstof/natuur. Denk aan de aanleg van hoogspanningsverbindingen, wind- en zonneparken en de ondergrondse opslag van waterstof. er wordt doorlopend en dynamisch samen met veel betrokken partijen gewerkt. Dat vraagt veel creativiteit, sensitiviteit en slim en constructief opereren. Je wordt onderdeel van het team Energie en Samenleving. Dit richt zich op de maatschappelijke kant van de klimaat- en energietransitie met een focus op drie thema's: participatie en draagvlak, de regionale energiestrategieën en ruimtelijke ontwikkeling. Het team werkt in een open samenwerking met andere departementen, decentrale overheden, de participatiecoalitie en andere NGO’s, kennisinstellingen en burgerinitiatieven op een programmatische manier aan de realisatie van de transitieopgave in de leefomgeving.

Binnen de complexe opgave en politiek-bestuurlijke en maatschappelijke omgeving ben je als programmasecretaris de steun en toeverlaat voor de programmamanager en programmateamleden. Je speelt een belangrijke rol in het plannen, organiseren en bewaken van de voortgang. Onderdeel daarvan is het notuleren bij vergaderingen. Daarnaast fungeer je als vraagbaak voor samenwerkingspartners en betrokken collega’s. Bovendien wordt verwacht dat je gevraagd en ongevraagd advies geeft over de opzet, aanpak en uitvoering. Je denkt dan ook positief-kritisch mee met de programmamanager en programmateamleden.

Functie eisen

  • WO/HBO geschoold
  • Ervaring als beleidsmedewerker / secretaris van directie, programma of groot
  • project
  • Flexibiliteit
  • Analyseren
  • Plannen en organiseren
  • Accuraat werken
  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

14.02.2022

Contactpersoon

Roger Vikdazir

persoonlijk
Roger Vikdazir
Mobiel: (06) 1469 6352
onze mensen

 

Privacy statement