Senior Project Management Ondersteuner (32 uur)

Nieuw

Functie omschrijving

De PMO is belast met het ondersteunen en adviseren van de projectleider of programmamanager bij het uitvoeren van een project of programma. De PMO is verantwoordelijk voor de inrichting, uitvoering, bewaking, samenhang, documentatie en rapportage van projecten om zodoende de projectorganisatie te ondersteunen bij de uitvoering van projecten, portfolio's of programma’s. Denk hierbij aan ondersteunende taken op het gebied van planning & control, risk & issue management, resource management, scope & change management, kwaliteitsmanagement, benefits management, status reporting, project finance, logistiek en het signaleren van (potentiële) obstakels en vraagstukken. Als PMO tracht je het overzicht over het project/programma te bewaken en fungeer je als sparringpartner van de project- programmamanager.Daarnaast levert hij/zij daarvoor in het bijzonder een bijdrage aan het opzetten van de projectorganisatie en aan de inrichting van de projectwerkprocessen conform IPMA zoals toegepast binnen de organisatie.

Om projecten op een transparante manier ten uitvoer te brengen, maakt hij/zij gebruik van projectmanagementmethodieken en stelt deze op een begeleidende manier ter beschikking aan het projectteam en haar stakeholders. Daarnaast ondersteunt hij/zij de projectleider/programmamanager bij:

• Het onderhouden van de projectmanagementproducten (PID, projectregister, stuurgroepstukken, etc.)
• Het onderhouden van contacten en afstemmen van activiteiten met business- en technische en faciltaire afdelingen,
• Het inplannen van overleggen, het inrichten en voeren van een portfolio-, programma- en projectadministratie
• Het beheren van de integrale projectplanning in de daarvoor gebruikte planningssoftware
• Het opstellen en bijhouden van financiële rapportages en budgetbewaking
• Het registreren en opstellen van actielijsten, issue logs, RfCs (requests for changes), risicoanalyses, besluiten en overige wijzigingen.
• Het bewaken van kwaliteitsaspecten en zorgdragen voor de projectuitvoering volgens standaarden en procedures
• Het onderhouden van capaciteit- en resourceplanning en afhandelen van inhuur van externe medewerkers (flexibele schil)
• Het opstellen van periodieke management- en voortgangsrapportages (planning en financiën)
• Het signaleren van project issues (onder andere: planning, financiën, kwaliteit en resources) en het doen van voorstellen voor oplossingen

Functie eisen

• Academische opleiding en minimaal 8 jaar werkervaring in vergelijkbare functie
• Minimaal 8 jaar ervaring met ICT projecten
• Minimaal 8 jaar ervaring met werken in een strategische en politiek sensitieve omgeving
• Minimaal 5 jaar ervaring bij een overheidsorganisatie
• Minimaal 5 jaar eravring met het effectief kunnen opereren op het niveau van hoger management in een strategisch, politiek gevoelige organisatie
• Ervaring als projectleider.
• Uitstekend financieel inzicht
• Ervaring gewenst met gevestigde project- en programmamanagement methodieken.
• Ervaring met risicomanagement.
• Ervaring met Microsoft Project.
• IPMA-certificering D

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 32 uur tot 31-12-2018 met optie op verlenging. De werkzaamheden worden met name verricht op de vestiging Den Haag. De kandidaat moet er rekening mee houden dat frequent reizen naar de vestiging Utrecht, Zwolle Roermond en Assen nodig is om daar werkzaamheden te verrichten.

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een politieke organisatie en het programma betreft een nieuw ontwikkeld en in gebruik genomen applicatie als nieuw platform.

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

14.09.2018

Contactpersoon

Ingmar van der Valk

persoonlijk
Ingmar van der Valk
Mobiel: (06) 8127 0464
onze mensen

 

Privacy statement